Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pro Image Group aan de samenstelling van deze website besteedt, blijft het mogelijk dat enige informatie op deze site onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Image Group. Pro Image Group sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.proimagegroup.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of een tijdelijke onmogelijkheid om www.proimagegroup.nl te kunnen raadplegen.